Presentationsteknik

För varje nej du får är du närmare ett ja.

Går budskapet eller deltagarna hem? Att inför publik tydligt och övertygande kunna presentera en idé eller ett koncept kräver att du är påläst och tränad, det är din uppgift som presentatör att se till att budskapet går hem. Programmet presentationsteknik riktar sig till dig som vill göra dina presentationer mer fängslande och levande oavsett om det handlar om en kort presentation på jobbet, en akademisk föreläsning eller en säljpresentation. Programmet behandlar förhållningssättet till lyssnaren och de analyser du kan göra för att bättre anpassa din presentation.

Vi fokuserar på din förmåga att framföra och sälja in ditt budskap. Teori varvas med praktiska övningar där du kommer att få förbereda och genomföra korta presentationer. Programmet ger dig handfasta tips och råd med exempel på hur du håller dina åhörare aktiva och inspirerade. Du lär dig hur du skapar en dialog med dina deltagare och skapar intresse för din presentation där tyngdpunkten ligger i dina egna framföranden. Efter avslutat program har du väsentligt ökat ditt självförtroende och din förmåga att tala inför publik, du vet hur du planerar, strukturerar och genomför din presentation så att du upplevs som professionell.

Länk till Intresseanmälan