Processer

Den som tittar för mycket bakåt går med ryggen in i framtiden.

En P4B process skapar bestående beteendeförändringar hos individer, grupper, företag och organisationer. Utifrån syfte och mål med processen arbetar vi vanligtvis genom följande steg: Nuläge – Strategikarta – Implementering – Utvärdering – Avlämning.

I en P4B process involverar vi alla och ser till att verka i vardagen, vi som prestationskonsulter kommer att fungera som inspirationskällor där vi stöttar, utmanar och utvecklar. En P4B process är mellan 6 och 18 månader och syftar till att skapa verksamheter och individer som både kan och vill prestera på toppnivå över tid.