Program

Din utveckling, ditt ansvar.

Våra program skapar inspiration och insikter för individer och grupper inom specifika områden. Programmen finns både som företagsanpassade och öppna. De är direkt tillämpningsbara i vardagen och har alltid någon form av hemläxa då kvalitén på utbildningen bedöms utifrån prestationen som sker på hemmaplan.

Ett P4B program varierar mellan 2 till 8 dagar och syftar till att ge deltagarna konkreta verktyg, nya kunskaper och insikter som är direkt tillämpningsbara i det dagliga arbetet. Programmet syftar till att deltagaren är mer engagerad samt känner större trygghet i sin yrkesroll, det resulterar i tydliga resultatförbättringar.