Kundbemötande i världsklass

Nöjda kunder bygger företaget.

Syftet med ett P4B seminarie är att skapa inspiration och insikt. Våra föreläsare är mycket uppskattade som med humor, värme och auktoritet fängslar sin publik. Skillnaden mellan den vinnande och den förlorande organisationen är dess bemötande mot befintliga och nya potentiella kunder. Vi öppnar för insikten att service och försäljning handlar om samma sak - kundens och företagets bästa.

Länk till Intresseanmälan