Kundtjänst

Kundvård är att hålla vad man lovar.

Skillnaden mellan den vinnande och den förlorande organisationen är dess bemötande mot befintliga och nya potentiella kunder. Att förlora en kund kan ta en minut men åratal att få åter. Programmet vänder sig till medarbetare i kundtjänst, helpdesk, callcenter och andra som löser kundens problem via vägledning och rådgivning exempelvis via telefon eller e-post eller i personliga möten. Vi kommer under programmet arbeta med grunderna i kommunikation, det goda samtalet, samtalsstrukturer, frågeteknik, aktivt lyssnande, skapa förtroende, bygga relationer, merförsäljning, invändningar och klagomål. Du får konkreta verktyg för att möta dina kunder på ett professionellt sätt som känns naturligt för dig.

Vi öppnar för insikten att service och försäljning handlar om samma sak - kundens och företagets bästa. Vi går även igenom hur du på bästa sätt hanterar klagomål. Telefonen är dock inte bara en oerhörd resurs utan också ett av de absolut svårast kommunikationsmedel att förmedla ett korrekt budskap genom. Du kan bara använda rösten inget annat, inget kroppsspråk, inga miner, ingen karaktär. Det här programmet förmedlar de svårigheter som finns i kommunikation via telefon och hur du övervinner dessa svårigheter och därmed blir en framgångsrik kommunikatör via telefon. Vi kommer att arbeta via utbildning, avlyssning, erfarenhetsutbyte, säljspel samt bandinspelningar.

Länk till Intresseanmälan