Butiksförsäljning

Ett leende är kortaste vägen till kunden

Tar vi inte hand om och vårdar våra kunder och har en attraktiv butik som skapar köplust riskerar vi inte bara tappade kunder och marknadsandelar utan att långsamt dö ut. Programmet behandlar ämnet kundvård och ökar medarbetarens kunskap om de direkta förutsättningar som krävs för en framgångsrik butik med merförsäljning och återkommande nöjda kunder.

Programmet lär ut metoder för att butikssäljare oavsett tidigare säljerfarenhet skall få inblick i hur man framgångsrikt säljer i butik. I programmet tar vi ett helhetsgrepp om butiksförsäljning. Förberedelser, mental inställning, kontaktfas, genomförande och avslut till köp är alla viktiga områden som behandlas i programmet. Programmet vänder sig till medarbetare i butik där vi bland annat kommer att arbeta med värde för kunden, styra mot målet, hela säljdialogen, reklamationer och mycket mer.

Länk till Intresseanmälan