Coacha för ett bättre resultat

Ledarskap är att få andra att växa.

Coaching handlar om framtida möjligheter och att frigöra en persons möjligheter att maximera sina prestationer. Det är inte ett sätt att undervisa utan en metod att hjälpa andra att lära sig själva. Programmet ger dig färdigheter att utöva coachning gentemot medarbetare, kollegor och chefer. Du blir medveten om dina styrkor och utvecklingsområden som coach och hur du påverkar andra. Du utvecklar din förmåga att få dina medarbetare att ta mer ansvar och få tillgång till sin fulla potential.

Programmet ger dig grundläggande kunskaperna om vad coaching innebär och ger dig användbara verktyg att hantera uppgiften. Vi tar utgångspunkt i det coachande förhållningssättet för att förstå hur individen agerar i relation till en specifik situation samt hur vi påverkar varandra. Du övar dig på aktivt lyssnande och får insikt i olika sätt att ställa frågor och ge konstruktiv feedback. Efteråt analyserar och diskuterar vi resultatet och utbyter erfarenheter. Målet är att skapa medvetenhet, ansvarskänsla, vilja, självtillit och hjälper dig att hitta nya synvinklar som gör dig tryggare i din identitet både professionellt och privat.

Länk till Intresseanmälan