Kommunikation

Missnöjda kunder hör sällan av sig.

Kommunikation upptar en stor del av vår vardag. Är det viktigt för din prestation att kunna kommunicera professionellt med människor i din omgivning? Vill du undvika missförstånd, vara klar och tydlig och veta vad som får människor i din omgivning att lyssna, då är det här ett program för dig. Programmet fokuserar på den personliga kommunikationsstilen, både din egen och hur du kan förstå och hantera andras sätt att kommunicera.

Målet med programmet är att du är säkrare och tydligare när du för en dialog med andra, du kommer lättare kunna anpassa kommunikationen efter den du samtalar med och därmed få bättre resultat. Programmet riktar sig till alla som arbetar med andra människor och har behov av att få en bra dialog. Programmet ger dig kunskap om hur kommunikationen fungerar och vad som ligger bakom den, den ger dig också verktyg, metoder och modeller om hur du kan utveckla ditt sätt att kommunicera gentemot både kollegor och externa kontakter. Vi kartlägger din kommunikationsstil som kommer att öka din självkännedom, vilket leder till förbättrad kommunikation med din omgivning.

Länk till Intresseanmälan