Personlig effektivitet

Inget är omöjligt, det tar bara lite längre tid.

Varför skjuter vi upp så många saker till morgondagen? Är du en av dem som önskar att dygnet hade fler timmar, eller önskar du helt enkelt att du skulle hinna med mer? Lösningen är inte alltid att arbeta mer utan att utnyttja din arbetstid mer effektivt. Under programmet läggs grunden för din personliga effektivitet med konkreta verktyg och tips i din vardag. Vi lär dig att prioritera och planera dina uppgifter och åtaganden där vi fokuserar på praktiska verktyg, tips och förslag på lösningar som passar just dig och ditt arbetssätt.

Du kommer lära dig hur du får bättre kontroll över dina uppgifter och din tid samt hur du effektiviserar din personliga planering och prioritering, vilket gör att du får mer tid att disponera. Du får kontroll över ditt inflöde av information och hur du kan skapa ordning bland dina dokument. Till din hjälp finns metoder och förhållningssätt som bland annat ger dig bättre förståelse för din tid och möjliggör ett effektivare arbetssätt. Skjut inte upp beslutet anmäl dig nu.

Länk till Intresseanmälan