Ledarskap Steg 2

Idag skall vi vara bättre än igår.

Programmet vänder sig till dig som är en van ledare och arbetar i en stor organisation. Ledarrollen är en utmaning som kräver insikter om hur du själv fungerar men också kunskap om hur du kan motivera och engagera dina medarbetare och skapa förutsättningar för ett effektivt samarbete. En professionell ledarskapskultur med mod, engagemang, goda kunskaper och rätt verktyg skapar förutsättningar för effektiva och lönsamma företag. Gemensamt för alla ledare är att de har ansvar. Ansvaret att nå ett resultat, ansvaret att leda människor och organisationer, ansvaret att skapa en så hög effekt som möjligt.

Det här programmet ger dig ett helhetsperspektiv på ledarskapet. Vi kommer att arbeta med generella teorier, situationsanpassade verktyg och inte minst med att utveckla dina personliga färdigheter. Målet är att du kan utöva ett situationsanpassat ledarskap gentemot individer och grupper, leda olika typer av samtal, hantera och lösa konflikter samt skapa och vidareutveckla högmotiverade medarbetare. Slutligen har du nått en högre självinsikt genom att du kan sätta dig själv, dina starka och svaga sidor, i samband med din uppgift och dra rätt slutsatser rörande ditt agerande.

Länk till Intresseanmälan