Telefonförsäljning

Kö är dålig försäljning.

Telefonen är ett av de viktigaste verktygen inom försäljning och som kommunikationsmedel är telefonen en resurs vi aldrig skulle kunna vara utan. Telefonen är dock inte bara en oerhörd resurs utan också ett av de absolut svårast kommunikationsmedel att förmedla ett korrekt budskap genom. Du kan bara använda rösten inget annat, inget kroppsspråk, inga miner, ingen karaktär. Det här programmet förmedlar de svårigheter som finns i kommunikation via en telefon och hur du övervinner dessa svårigheter och blir framgångsrik kommunikatör via telefon.

Målet är att du med rätt verktyg och god genomslagskraft kan du genomföra en målinriktad och effektiv säljprocess på telefon där du lär dig att väcka kundens intresse, kartlägga behovet, bemöta invändningar och avsluta försäljning. Om du arbetar med telefonen som säljverktyg är detta en fantastisk möjlighet som både stärker dig i din yrkesroll och leder till förbättrat resultat.

Länk till Intresseanmälan