Leda team

Vinnare lyssnar, förlorare väntar på sin tur att prata.

Att få team som strävar åt samma håll med ett tydligt och insiktsfullt ledarskap, där medlemmarna känner styrkan i ett väl fungerande team är något de allra flesta företag vill åstadkomma. Teamledare är ofta ”en i gänget” med resultatansvar men utan Personalansvar. Teamledarens roll är att svara upp för förväntningarna från det egna teamet såväl som från överordnade vilket är bland det svåraste man kan göra. Du får enkla - men effektiva verktyg - för att utveckla ditt team mot ett högpresterande team.

Du kommer att få fördjupade kunskaper om gruppers olika utvecklingsfaser, det gäller både i FIRO-teorin samt vilken ledarstil som passar bäst i det situationsanpassade ledarskapet. Du får också veta hur du genom gruppens egen styrka och kraft samt ditt ledarskap kan nå dina uppsatta mål genom att motivera och inspirera. Du lär dig också vara ett föredöme för gruppen. Under programmet får du en fördjupad insikt om dig själv som teamledare och vad du bör arbeta vidare med i ditt individuella ledarskap för att klara av just de utmaningarna ni står inför i ert team.

Länk till Intresseanmälan