Affärsmannaskap i värdsklass

Ett avslut är inte ett avslut det är början på en ny affär.

Syftet med ett P4B seminarie är att skapa inspiration och insikt. Våra föreläsare är mycket uppskattade som med humor, värme och auktoritet fängslar sin publik. Affärsmannaskap är ett förhållningssätt som berör alla medarbetare i organisationen. Allt framgångsrikt företagande bygger på kunskap om affären i alla dess dimensioner samt att det genomsyrar hela verksamheten. Vår definition av affärsmannaskap är ”företagets förmåga att skapa långsiktigt lönsamma affärer där alla i organisationen kommunicerar och ser till kundens bästa”

Länk till Intresseanmälan