Styrelsearbete

Utan nöjda kunder stannar företaget.

En styrelseplats är ett uppdrag som innebär att skapa värde för företaget och lyfta blicken och titta framåt. Programmet styrelsearbete är modernt vinklad mot de frågeställningar och förändringar som berör organisationer i dagens affärsklimat. Du får som deltagare insyn och förståelse i styrelsens strategiskt styrande roll, styrelsens kontrollfunktion, styrelsens informationsuppgift och styrelsens ansvar för bolagets verkställande ledning. Styrelsen skall arbeta effektivt och dess roll för strategi- och affärsutveckling är mycket betydelsefull.

Programmet har till mål att utveckla individuell kompetens samt få verktyg för att kunna arbeta effektivt som styrelseledamot. Vi tar upp de formella krav som ställs på en styrelse, formulerade i Aktiebolagslagen, och hur de tillämpas i praktiken. Vi diskuterar styrelsen sammansättning och styrelseordförandens roll, arbets- och ansvarsfördelningen mellan ägare, styrelse och företagsledning, verksamhetsplanering och informationshantering.

Länk till Intresseanmälan