Ledarutvecklingsprogram

Du kan inte stoppa utvecklingen bara hindra dig själv att delta.

Vårt ledarutvecklingsprogram är specialdesignat för att ta dig och din karriär till toppen. Programmet utvecklar din förmåga att än mer kunna bidra till din organisations framgång och konkurrenskraft. De frågor och problemställningar som behandlas passar dig som arbetat några år och vill ha nya kunskaper och perspektiv. Syftet är att du ska öka din självinsikt, optimera ditt ledarskap och skapa framgångsrika grupper. Programmet ger dig möjligheten att utvecklas tillsammans med personer som befinner sig i samma skede i sin ledarskapsutveckling.

I programmet påbörjar vi en process som syftar till att ge dig ökad förmåga att utveckla framgångsrika team. Vi ger dig stöd för detta arbete i form av verktyg och ökad förståelse för hur grupper och individer fungerar - inte minst hur du själv fungerar, påverkar och påverkas. På så sätt kan nya insikter hjälpa dig att analysera, förstå och hantera det som pågår i vardagen, en del av programmet är erfarenhetsutbyte med andra i situationer som liknar din egen. Du får ökad självinsikt, nytändning och ny energi i ditt personliga ledarskap.

Länk till Intresseanmälan