Team i världsklass

Om inte hela laget vinner, vinner ingen.

Syftet med ett P4B seminarie är att skapa inspiration och insikt. Våra föreläsare är mycket uppskattade som med humor, värme och auktoritet fängslar sin publik. Allt mer av vårt professionella arbete bedrivs i olika team. Ett team sätts samman utifrån olika syften och uppgifter där varje team har sina egna unika förutsättningar. En av de mest grundläggande frågorna är därför att arbeta med olika föreställningar om teamets syfte och uppgift, en annan är att klargöra roller och arbetssätt inom teamet.

Länk till Intresseanmälan