Key Account

Kunden är företagets bästa vän.

Att hitta nya kunder är viktigt, att förvalta befintliga kunder är ännu viktigare. Key Accounts är företagets viktigaste kunder och eftersom konkurrenterna gärna vill ta över dem är ditt strategiska och taktiska arbete helt avgörande för goda och långvariga resultat hos dina nyckelkunder. Genom att ni som säljorganisation lägger energi och fokus på befintliga kunder får ni klara fördelar som exempelvis större och längre affärer. Programmet riktar sig till dig som har god erfarenhet av säljyrket och som i dag ansvarar för en eller flera nyckelkunder. Vårt program Key Account Management ger dig som deltagare en i princip ovärderlig kunskap som hjälper dig att strategiskt och praktiskt vårda, behålla och utveckla dina kunder.

Efter programmet skall du klara av att analysera nyckelkunder och skapa en kundanpassad nyckelkundsstrategi som utvecklas kontinuerligt. Vi kommer att arbeta med din egen organisations styrkor och svagheter, möjligheter och risker när det gäller nyckelkundshantering och hur effektiviteten kan förbättras samt hur du kan realisera dina egna planer genom att bygga upp och koordinera nyckelkundsteam.

Länk till Intresseanmälan