Mötesteknik

Gör rätt sak rätt, första gången och varje gång.

Vi har möten i olika former allt från det traditionella med kallelser till en snabb samling i korridoren. Vi ger dig mötestekniker och strukturen för att förbereda dig själv och andra, spara tid, göra effektiva mötesanteckningar och skapa uppföljningsrutiner. Möten är en bra form av samarbete men ibland kan möten upplevas som en belastning. Det kan bero på deltagare som inte passar tiden eller kommer oförberedda eller att mötesledaren kanske brister i sitt förarbete och har svårigheter att styra gruppen under mötet samt att följa upp.

Under detta program kommer du att få ta del av metoder och tekniker som underlättar för dig, både som mötesdeltagare och som mötesledare, vilket innebär att du kommer ha en bra grund för att lägga upp en möteskultur på ditt företag eller avdelning. Målet är att du efter avslutat program vet vad som krävs för att era möten ska ta tillvara på varje deltagares fulla potential och driva verksamheten framåt.

Länk till Intresseanmälan