Ramunderstaden AB

Under min tid som VD för Ramunderstaden AB i Söderköping anlitade vi P4B för att utveckla kulturen i organisationen. Ramunderstaden AB är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar hyreslägenheter, och ansvarar sedan ett antal år även för kommunens fastighetsförvaltning inklusive en omfattande städverksamhet. Det innebar att medarbetarna som tagits över kom från skiftande arbetskulturer.

Med P4B som coach och guide så fick de oss att bli ett starkt team med gemensamma värderingar och en vilja av att få vår vision levande i vårt dagliga arbete. Trots stor skepsis från deltagarna i början av processen, så gick vi från vision till målformuleringar och en gemensam vägledning för företagskulturen. I arbetet involverades både hjärna och hjärta, och vid avslutningsdagen så hade grunden för det ”nya” Ramunderstaden AB lagts fast i varje medarbetare.

Att vårt arbete blev så lyckat berodde mycket på P4B:s konsult och hans engagerade, professionella och skickliga vägledning, där mixen av humor och utveckling hade en bra balans. Jag ger P4B mina allra bästa rekommendationer.

Per Cedervall, VD
Stiftelsen Kindahus