Procordia Food AB

Procordia Food AB är en av Sveriges största livsmedelsproducenter med varumärken såsom Felix, BOB, Ekströms, Önos och många fler. Vi på Procordia har tillsammans med P4B arbetat med hela vår organisation på fabriken. Vi har delat upp detta processarbete i fyra olika processer -ledningsgruppen, -våra ledare, -skiftlag och -hela organisationen.

Skiftlagen har tillsammans tagit fram interna spelregler som inspirerar oss till att ständigt utveckla vår arbetsplats. P4B har på ett levande och målande sätt tydliggjort för oss var vi har våra starka sidor respektive förbättringsområden. Genom praktiska övningar och enkla redskap har vi nu möjligheten att på ett aktivt sätt förbättra dessa områden. Hela organisationen har utvecklats i en mycket positiv riktning bl.a. genom ökad och förbättrad teamkänsla, kommunikation, effektivitet och produktivitet. Vi har nu ett positivt fokus på att gemensamt prestera och nå våra mål samtidigt som vi har roligt.

P4B:s konsult har för oss fungerat som en utmanande och utvecklande coachingpartner för alla våra ledare. Genom sitt engagemang, kompetens, erfarenhet, humor och passion för utveckling har vi mötts av en konsult som jag ger mina allra bästa rekommendationer.

Karolina Aldèn, Fabrikschef
Procordia Food AB