Graniten Engineering AB

Graniten Engineering AB är ett ingenjörsföretag som utvecklar komplexa maskinlösningar för egen försäljning eller på uppdrag av kunder.

Under lång tid har vi haft en dominerande kund som ensam genererat större delen av företagets omsättning. I syfte att bland annat minska vår sårbarhet startades ett arbete för att bredda kundbasen. En viktig komponent i det arbetet blev att samla och utveckla vår försäljningsprocess och de personer inom företaget som var verksamma i den. Vi bestämde oss för att ta in extern hjälp i det arbetet och efter ett noggrant urval beslutade vi att anlita P4B.

Vi har tillsammans med P4B arbetat med all vår personal som har ett säljansvar. Syftet var att vidareutveckla vår säljprocess, stärka varje person individuellt samt utveckla gruppen och samarbetet inom teamet. Som ett resultat av arbetet har vi nu en betydligt mer diversifierad kundbas och ett väl utvecklat samarbete i gruppen som gör att vi känner oss väl rustade för framtiden. En bonuseffekt av arbetet är att vårt affärsmannaskapstänk/ agerande har smittat av sig på övriga delar i organisationen.

P4B:s konsult har för oss fungerat som en utmanande och utvecklande samarbetspartner. Hans engagemang, kompetens, humor och passion för försäljning gör att jag ger mina allra bästa rekommendationer och jag står gärna till tjänst med referenser

Anders Åström, VD
Graniten Engineering AB