Misco AB

Som VD för Misco AB kom jag i kontakt med P4B i ett skede då vårt företag hade fastnat i gamla hjulspår efter många års framgångsrik verksamhet. Arbetet hade gått in i en slentrianfas och medarbetarna gjorde som de alltid gjort, dock utan inspiration vilket fick till följd att den fortsatta framgången uteblev.

Tillsammans med P4B lade vi upp ett program som till en början var ämnat för att stärka affärsmannaskapet inom bolaget där våra säljare skulle vara ambassadörer. Arbetet startade med våra säljare men under tiden utökades till att involvera hela personalstyrkan. Säljarna fick ordentligt arbeta igenom sina roller samt sammanfatta vilka förväntningar/åtaganden de hade både gentemot våra kunder och övriga funktioner inom företaget. Samma genomgång gjordes med vår ledningsgrupp men med en lite mer vidgad syn över företagets verksamhet, mål och vision. Dessa övningar var både omtumlande och utmanande men genomgående positiva och utvecklande. Säljarna och ledningsgruppen fick också i olika utsträckning möjlighet till individuell coachning som uppskattades mycket. Personligen upplevde jag denna coachning mycket positiv, ett tillfälle där alla frågor kunde diskuteras med en initierad men utomstående person samtidigt som P4B:s konsult med sin analytiska förmåga positivt ifrågasatte olika frågor vilket skapade en mycket bra eftertanke som följdes av konkreta handlingar.

Hela personalen fick del av det som skedde i företaget genom medverkan från P4B i vår kickoff och andra personalsamlingar. En sådan här process hoppas jag aldrig slutar för livet bör vara i ständig förändring. P4B:s konsult har med sitt engagemang, kompetens, brinnande intresse för utveckling samt sin intensitet bidragit till att starta processen och fungera som en katalysator i hela företaget. Jag kan bara lyckönska andra företag som får samma möjlighet och lämnar mina allra bästa rekommendationer.

Peter Lager, VD
Misco AB