Arbetssätt

Lust skapar förmåga

All verklig kunskap bygger på personliga erfarenheter, därför anser vi att lärprocessen skall engagera, beröra och i flertalet fall också vara omskakande, ställa krav på och ibland vara jobbig för deltagarna.

Arbetssättet vi använder är upplevelsebaserad inlärning där kvaliteten på kommunikationen har stor betydelse för om avsikt och mål med insatsen uppnås. Våra metoder bygger på en rad insikter och erfarenheter där humor, lust och glädje är nyckelfaktorer. Vi skapar möjligheter till nya insikter som ökar individer, lag och företags förmåga att tänka och agera annorlunda.