Personlig Coaching

Kommer du inte ur startblocken kommer du inte i mål.

Personlig coaching fokuserar på att skapa resultat långt bortom det förväntade i den coachades yrkesmässiga, idrottsliga eller privata liv. Din vilja till resultat är nyckeln till framgång, det är vår uppgift att se till att du hittar dessa nycklar. Coaching handlar för oss om att frigöra en persons möjligheter att maximera sina prestationer, det är inte ett sätt att undervisa utan en metod att hjälpa andra att lära sig själva.

Coaching handlar om framtida möjligheter där vi från P4B får den coachade att - se det han inte ser – höra det han inte hör – göra det han inte gör. En P4B coaching kan vara allt ifrån ett tillfälle till kontinuerligt under flera år. Coachningens mål är att skapa medvetenhet, ansvarskänsla, vilja och självtillit samt hjälper dig att hitta nya synvinklar som gör dig tryggare i din identitet.