Teamutveckling

Framgångsrika företag består av vinnande team.

Stora delar av vårt professionella arbete bedrivs i olika team. Ett team sätts samman utifrån olika syften och uppgifter där varje team har sina egna unika förutsättningar. En av de mest grundläggande frågorna är därför att arbeta med olika föreställningar om teamets syfte och uppgift; en annan är att klargöra roller och arbetssätt inom teamet. I den här processen arbetar vi med alla slags team i en organisation, det kan vara allt ifrån ledningsteam, säljteam, projektteam mm. Vår process utvecklar teamet med precision och belyser det bästa från erkända teamutvecklingsmodeller och nya rön.

Processen behandlar teamutvecklingens mest betydande beståndsdelar: grupper, roller, normer, attityder och värderingar samt betydelsen av kommunikation, motivation och kompetens. Vi arbetar för att skapa ett högpresterande team genom att till exempel besvara följande frågor, vad har vi som team för existensberättigande, vilket är vårt verkliga mål, hur skapar vi optimalt resultat mm. Målet med processen är högpresterande team där alla har valt att vara med, har tydliga mål och arbetar för helhetens bästa.