Affärsmannaskap

Den som är bäst vinner.

Affärsmannaskap är ett förhållningssätt som berör alla medarbetare i organisationen. Allt framgångsrikt företagande bygger på kunskap om affären i alla dess dimensioner samt att det genomsyrar hela verksamheten. Vår definition av affärsmannaskap är ”företagets förmåga att skapa långsiktigt lönsamma affärer där alla i organisationen kommunicerar och ser till kunden och dess kunds bästa”.

Syftet med processen är att ni skall skapa förmågan att förstå, förvalta och förbättra er organisations affärsmöjligheter och därigenom aktivt bidra till ökad lönsamhet och förstärkt konkurrenskraft. Ni får nya perspektiv, modeller och inspiration samt ett helhetsperspektiv på affärsmannaskap som leder till att ni blir det självklara valet för såväl kunder som personal. Målet med processen är att skapa resultat i företaget långt bortom det förväntade